دسامبر 30, 2021

💢 *تامین منابع مالی «پل خلیج فارس» در بودجه سال آینده* 🔶 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از تبدیل سراسر جزیره به منطقه آزاد خبر داد […]