دسامبر 12, 2019

پیشرفت فیزیکی پروژه

دسامبر 12, 2019

مشخصات کلی پروژه زیتون رمکان

این مجتمع با زمینی به مساحت بیش از 8000 متر مربع و با سطح اشتغال 62 درصد که قابل گسترش تا 100 درصد نیز می باشد […]
دسامبر 12, 2019

اعلام رسمی آخرین سری فروش ویژه واحد های تجاری مجتمع تجاری توریستی تفریحی زیتون رمکان

آماده تحویل واگذاری به صورت شرایطی ، ویژه عید قربان (شرایط غیر قابل تمدید) 25.000.000 پیش پرداخت 25.000.000 در 6 ماه الباقی اقساط بلند مدت دو ساله و نیم […]