دسامبر 19, 2021

🖼️ *دکتر افشار فتح الهی، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از پروژه‌های حوزه نفت و انرژی جزیره عنوان کرد؛* ◀️ *تبدیل شدن قشم به […]