نوامبر 24, 2021

*پسماندهای شناورسازان قشم ساماندهی شود*

معاون برنامه ریزی فرمانداری قشم میگوید: شرکت‌های شناورسازی موظف هستند طی یک هفته پسماندهای انباشت شده خود را ساماندهی و به یک محل مرکزی منتقل کنند. […]