مارس 5, 2022

آغاز پویش استقبال از گردشگران نوروزی با ۲۲ میلیارد ریال اعتبار در حوزه فضای سبز

  رییس کمیته خدمات شهری و روستایی ستاد اجرایی خدمات سفر قشم از آغاز پویش استقبال از گردشگران نوروزی با ۲۲ میلیارد ریال اعتبار در حوزه […]