ژانویه 30, 2022

جذب 3 شرکت فناور در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)*

به گزارش، محمد شریف رنجبر با بیان این مطلب، اظهار میکند: در نشست شورای فناوری پارک زیست فناوری خلیج فارس که به صورت حضوری و وبیناری […]