مارس 8, 2022

آزمایش های تایید استاندارد کالا برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی تسهیل شود

خبه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، دکتر افشار فتح الهی در بازدید از دو مجموعه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت […]