دسامبر 19, 2021

↔️ *دکتر افشار فتح الهی، سرپرست محترم سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با معاون و مدیران معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان بر لزوم […]