دسامبر 26, 2021

با تدابیر اتخاذ شده از سوی دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و با هدف رونق اقتصادی و تسهیل و توسعه تردد به […]