دسامبر 30, 2021

*💢 سراسر جزیره قشم منطقه آزاد می شود* 🔶 سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از در دستور کار قرار دادن درخواست رفع دوگانگی قانون در منطقه […]