دسامبر 7, 2021

*دانشجویان پیشگام مطالبه‌گری شجاع و مدبرانه باشند/ پل خلیج‌فارس شاهراه توسعه قشم*

💢 🔶 امام جمعه شهرستان قشم، دانشجویان را موذنان پیشرفت جامعه دانست و گفت: دانشجویان قشم پرچم مطالبه‌گری شجاعانه و مدبرانه را به دست بگیرند. 🔶 […]