نوامبر 13, 2021

*‍ 🔶 سعید محمد: برخی آقایان مناطق آزاد ‌را حیاط خلوت خود کرده بودند/مناطق آزاد ‌به مردم بازخواهد گشت*

🔸دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ‌صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از توسعه اقتصاد کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم قشم به عنوان محورهای اصلی کار در […]