ژانویه 12, 2022

*اقتصاد دریامحور راهبردی کنشگرا و تحول‌آفرین است *

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم، افشار فتح الهی در دیدار با نمایندگان جامعه صیادی جزیره ضمن تأکید بر ظرفیت ارزنده […]