پیشرفت فیزیکی

نمای شب بسیار زیبای مجتمع زیتون قشم

دیوار چینی مجتمع

تيغه چيني طبقه دوم تجاري

چشم انداز برج های دوقلوی زیتون قشم از سطح شهر قشم

دیوار چینی فازهای پروژه و تمیز کاری

عمليات اجراى بتن ريزى فاز چهار قسمت تجارى

اجرای سرامیک واحدهای تجاری طبقه همکف شرقی

نور پردازی کامل فاز 2 و فاز 3 تا طبقه 11

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی مجتمع تجاری زیتون قشم

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی

اجرای تاسیسات برق واحدهای تجاری

شروع اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه هفتم

جرای ایزوگام دیوارهای طبقه سوم برای اماده سازی زیر کار اجرای سنگ نما

شروع و اجرای پلاستر روی تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه ششم

نصب سازه هاي فلزي زير سازي اجراي سنگ نما

پیشرفت فیزیکی مجتمع تجاری زیتون قشم

اجرای رستوران و سرویس بهداشتی طبقه دوم تجاری

اتمام تیغه چینی دیوارهای نمای بیرونی

شروع اجرای وال پاست تیغه چینی نمای بیرونی

پیشرفت فیزیکی

اجرای دیوار چینی داخلی طبقه ششم

پیشرفت فیزیکی نصب داربست فلزی جهت شروع اجرا نما مجتمع زیتون قشم

اغاز اجرای شاسی کشی فلزی جهت اجرای نمای سنگ

پایان اجرای شاسی کشی فلزی تمام بخش تجاری ضلع غربی زیتون قشم

پنجمین محموله سنگ وارد کارگاه شد و درحال تخلیه

پنجمین محموله سنگ وارد کارگاه شد و درحال تخلیه

پیاده کردن نقاط داکت های مجتمع مسکونی و هتل برای اجرای سوراخکاری و شروع تاسیسات فاضلاب

شروع اجرای جانپناه طبقات تجاری

چهارمین کمپرسی ماسه شسته میناب برای اجرای سنگ کاری نمای ورودی مجتمع و طراحی سر در مجتمع و ستونهای دایره ای ورودی

شروع اجرای دیوار چینی رستوران طبقه دوم تجاری

اجرای ایزوگام دیوارهای طبقه سوم برای اماده سازی زیر کار اجرای سنگ نما

کروم بندی و شیب بندی بام تجاری

تاسیسات نورپردازی بام و دیوارچینی طبقه اول و شیب بندی بام

اتمام جوشکاری جانپناه مسکونی و هتل

شیب بندی بام تجاری

شروع سنگ کاری نما طبقات مسکونی و هتل

شروع سنگ کاری نما طبقات مسکونی و هتل

نمای طبقه پنجم

کروم گیری آخرین پارت شیب بندی مسکونی و اجرای جان‌پناه قسمت قوسی

عایق سازی تمامی دیوار های پیرامونی

نورپردازی مجتمع در نمای شب

پیشرفت فیزیکی مجتمع تجاری زیتون قشم