صدور و تمدید 378 فقره مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد قشم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، به نقل از خبرگزاری فارس ناصرالدین گرامی گفت: از ابتدای سال جاری تعداد 67 مجوز سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی، خدماتی و بازرگانی برای فعالان اقتصادی صادر شده است. وی ادامه داد: از این تعداد مجوزهای صادر شده

از ابتدای سال 17 مورد مربوط به بخش صنعتی، 24 مرتبط با بخش خدماتی و همچنین 26 فقره مجوز مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی است.

مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم

 

با بیان اینکه در این مدت  311 فقره مجوز

 

نیز در حوزه های مختلف اقتصادی در منطقه آزاد قشم تمدید گردیده،

 

افزود: از این تعداد 47 فقره مجوز در حوزه صنعت،

 

120 مجوز مرتبط با بخش خدمات و 144 فقره مجوز در حوزه تجارت برای فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم تمدید شده است.

گرامی تصریح کرد: سرمایه گذاری موتورمحرکه

 

اصلی رشد اقتصادی است که نهایتابسترساز  توسعه کشورها میباشد

 

و متناسب با رشد مصرف و نیاز جاری و آینده بازار‌ها شکل اجرایی مییابد.

 

وی ادامه داد طی ماه های گذشته با شیوع ویروس کرونا،

 

همانند سایر نقاط کشور شاهدکاهش

 

میزان صدور و تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد قشم هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد می توانند

 

با جذب سرمایه گذار و استفاده مطلوب

 

از فرصت های موجود مناطق نقش کلیدی و مهمی در جهت تولید

 

محصولات و صادرات کالاها

 

به بازارهای بین المللی و نیز تامین نیازهای داخل کشور داشته باشند.

مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

 

این منطقه آزاد به علت قرار گرفتن

 

در منطقه استراتژیک و دسترسی آسان به بازارهای منطقه ای

 

و آبراهه های بین المللی می تواند الگوی اقتصادی مناسب

 

برای فعالسازی اقتصاد بخش خصوصی و غیردولتی‌ و جذب سرمایه گذار در فعالیت های مولد کشور باشد.

گرامی در پایان خاطرنشان کرد:

 

حسب دستورات مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد قشم،

 

برنامه های جدید و هدفمندی  در راستای تکریم و جذب سرمایه گذاران

 

و تولیدکنندگان پیش بینی گردیده و مراحل نهایی آن در حال تدوین است

 

تا شرایط لازم برای حضور سرمایه گذار،

 

تولیدکننده و کارآفرین در این منطقه با انگیزه های بیشتر و جذابتری محقق گردد.