لزوم برنامه ریزی جهت رفع موانع، بررسی و اصلاح فرآیندهای سرمایه گذاری با هدف روان سازی جذب سرمایه گذاری در منطقه

دکتر افشار فتح الهی، سرپرست محترم سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با معاون و مدیران معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان بر لزوم برنامه ریزی جهت رفع موانع، بررسی و اصلاح فرآیندهای سرمایه گذاری با هدف روان سازی جذب سرمایه گذاری در منطقه تاکید کرد
  •  دکتر افشار فتح الهی بیان کرد: تهیه و تدوین بسته های اقتصادی و سرمایه گذاری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه برای معرفی و جذب سرمایه گذاران واقعی و اطلاع رسانی به صورت واقعی و قابل اعتماد یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است.
  •  سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین گفت: تولید ثروت، توسعه صادرات، اشتغالزایی و ایجاد توسعه متوازن و پایدار مهمترین اهداف تشکیل مناطق آزاد بوده و ما در سازمان منطقه آزاد قشم با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع حضور آنها، این هدف ها را دنبال کنیم.