طرح مسکن جوانان و نهضت آسفالت معابر روستایی دو خدمت ماندگار دولت سیزدهم به جزیره نشینان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه شورای بهسازی روستایی مطرح کرد؛ طرح مسکن جوانان و نهضت آسفالت معابر روستایی دو خدمت ماندگار دولت سیزدهم به جزیره نشینان / مقابله جدی سازمان منطقه آزاد قشم با سواستفاده از بیت المال و زمین خواری

 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

نهضت آسفالت معابر روستایی و آغاز طرح مسکن جوانان جزیره قشم دو خدمت بزرگ و ماندگار دولت مردمی آیت الله رییسی

و مدیریت منطقه آزاد قشم به ساکنان نجیب جزیره قشم است.