دفتر سازمان ملی زمین‌شناسی در قشم افتتاح شد

با حضور افشار فتح الهی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دفتر سازمان ملی زمین‌شناسی در قشم افتتاح شد 🔹مطالعه مقاوم‌سازی سازه‌های طبیعی و تاریخی جزیره، استانداردسازی و ایمن‌سازی مناطق زمین‌گردشگری و پایش مستمر به‌منظور محافظت از ذخایر ملی کشور در این منطقه، هدف اصلی از افتتاح این دفتر در قشم است.