پایان کار پروژه بلوار مرکزی طولا

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از مراحل پایان کار پروژه بلوار مرکزی طولا* ⭕ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، از مراحل پایان کار پروژه بلوار مرکزی طولا بازدید کرد.