بیمارستان جی جیان شبانه‌روزی شد

با دستور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ ⭕ بیمارستان جی جیان شبانه‌روزی شد 🔹 پس از بازدید رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از مرکز پزشکی خلیج‌فارس در روستای جی جیان و صدور دستور ویژه، خدمات بخش اورژانس و داروخانه این مرکز شبانه‌روزی شد.