تا پایان سال آینده، به لطف الهی تمامی شهر قشم از نعمت گاز بهره مند خواهد شد.

❇️ توییت افشار فتح الهی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: ◀️ با امضای تفاهم نامه بین سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت گاز استان هرمزگان، تا پایان سال آینده، به لطف الهی تمامی شهر قشم از نعمت گاز بهره مند خواهد شد.