آزمایش های تایید استاندارد کالا برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی تسهیل شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، دکتر افشار فتح الهی در بازدید از دو مجموعه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد و مدیریت غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم، وجود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات موجود را فرصت خوبی برای ارائه خدمات به بازرگانان و فعالان اقتصادی جزیره دانست.

وی ادامه داد: آزمایشگاه شرکت نظارت بر ضوابط انسانی و استاندارد قشم مجموعه ای است که باید با برنامه ریزی تبدیل به یکی از آزمایشگاه های مرجع جهت ارائه خدمات به سایر مناطق آزاد و سایر نقاط کشور تبدیل شود.

سرپرست منطقه آزاد قشم با بیان اینکه پیش بینی می شود در آینده نزدیک شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری در جزیره باشیم، تصریح کرد: آزمایشگاه های استاندارد موجود در جزیره قشم باید برای ارائه خدمات مناسب و دقیق در زمانی کوتاه آماده باشند.

فتح الهی در پایان برنامه ریزی جهت انجام آموزش های ضمن خدمت برای نیروی انسانی متخصص به صورت دوره ای و به روز شدن اطلاعات متناسب با نیازهای فعالان اقتصادی و بازرگانان منطقه را یک ضرورت دانست.