۱۳۰متر از محور ورودی رمکان قشم ۲ بانده می‌شود

🔶 عملیات اجرایی طرح ۲ بانده کردن و آسفالت محور ورودی شهر تازه تاسیس رمکان به طول یک هزار و ۳۰۰ متر با پیگیری‌های فرماندار شهرستان قشم شروع شد.

🔶 با پیگیری و رایزنی‌های محمد محمدحسینی تختی، ۲۲ میلیارد ریال اعتبار استانی برای انجام این طرح جذب گردید.

🔶 زیر سازی این طرح توسط خیران اجرایی شده بود که آسفالت و افزایش یک باند دیگر تا کنون به دلیل تامین نشدن اعتبار مسکوت باقی مانده بود.

🔶 این محور بخشی از مسیر دسترسی و اتصال بخش‌های مرکزی، شهاب و حرا به مرکز شهرستان است.