اینفوگرافی درمانگاه های جزیره قشم

اینفوگرافی درمانگاه های جزیره قشم به همراه لیست درمانگاه های دولتی و خصوصی قشم

🔷درمانگاه های دولتی:*

 

🔸۱-درمانگاه قشم

🔸۲-درمانگاه طولا

🔸۳-درمانگاه رمچاه

🔸۴-درمانگاه درگهان

🔸۵-درمانگاه رمکان

🔸۶-درمانگاه سوزا

🔸۷-درمانگاه لافت

🔸۸-درمانکاه گورزین

🔸۹-درمانگاه طبل

🔸۱۰-درمانگاه دولاب

🔸۱۱-درمانگاه گوری

 

*♦️درمانگاه های خصوصی:*

 

🔸۱-درمانگاه دارا قشم

🔸۲-درمانگاه شفا درگهان

🔸۳- درمانگاه انجمن خیریه قشم