مجتمع تجاری تفریحی و گردشگری زیتون قشم

پیش فروش واحد تجاری

خرید واحد تجاری

پلان طبقات

پلان طبقات

پلان طبقات

برای دریافت نقشه پلان طبقات بر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید

پلان همکف شرقی

دانلود پلان

پلان همکف غربی

دانلود پلان

پلان طبقه دوم

دانلود پلان

پلان طبقه اول

دانلود پلان