شرح مطلب

ژئوپارک

ژئوپارک در لغت پارک زمینی شناسی است و در واقع منطقه ای است که چند پدیده بارز زمین شناسی و زیستی در آن قرار گرفته باشد. این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش مؤثری ایفا کند.ژئوپارک ممکن است علاوه بر پدیده های زمین شناسی از آثار تاریخی، بوم شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی دیگر نیز برخوردار باشد. ژئوپارک قشم دارای هشت سایت اصلی است. این ژئوپارک دارای موزه ای است که حیات وحش منطقه و عکس هایی از پدیده های زمین شناسی ژئوپارک را به نمایش می گذارد.

 

این مجموعه نخستین و تنها ژئوپارک خاورمیانه است که سال ۲۰۰۶ به ثبت شبکه جهانی ژئوپارک ها رسید. در حال حاضر فقط ۱۷ کشور جهان ژئوپارک ثبت شده دارند که ایران نیز یکی از آنها است. در بین ژئوپارک های جهان، ژئوپارک قشم به واسطه واقع شدن در منطقه استراتژیک خلیج فارس از اهمیت بالاتری برخوردار است. از طرف دیگر ژئوپارک قشم به دلیل قرار گرفتن بین ژئوپارک شرق آسیا و اروپا هم موقعیت ویژه ای در منطقه و هم بین ژئوپارک های دیگر دارد. قرار گرفتن سواحل در حاشیه ژئوپارک قشم باعث شده است تا زیبایی این ژئوپارک چند برابر شود. از دیگر ویژگی های ژئوپارک قشم مجاورت با جنگل های حرا است که به ارزش آن افزوده است.

 

علاوه بر این وجود بیش از ۲۲۰ گونه پرنده، ۳۰ گونه خزنده، ۲۰ گونه جانور چهارپا در محدوده ژئوپارک و اطراف آن باعث شده این ژئوپارک از نظر اکوسیستم غنی بسیار گسترده نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. همچنین وجود آثار باستانی که تاریخ آنها به دوره مادها می رسد جنبه باستانشناسی ژئوپارک را شدیداً تقویت کرده است. با توجه به تنوع پدیده های زمین شناسی در ژئوپارک این منطقه می تواند به مرکزی برای تحقیقات، مطالعات و انجام پایان نامه ها در زمینه های رسوب شناسی، فسیل شناسی و بررسی گنبد نمکی و پدیده دیاپیریسم تبدیل شود.