شرح خبر

بازدید از اماکن گردشگری جزیره قشم به رشد 135 درصدی رسید

ریاست کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر قشم اعلام کرد که تا تاریخ 11 فروردین ماه رشد بازدید از اماکن گردشگری قشم به 135 درصد رسیده است.

بازدید از اماکن گردشگری جزیره قشم به رشد 135 درصدی رسید

ریاست کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر قشم اعلام کرد که تا تاریخ 11 فروردین ماه رشد بازدید از اماکن گردشگری قشم به 135 درصد رسیده است.

طاهره شهرکی در ادامه صحبتهای خود خاطر نشان کرد که در تاریخ 11 فروردین ماه 98 بیش از 78 هزار نفر گردشگر از اماکن گردشگری جزیره قشم بازدید کردند که در مقایسه آمار سال گذشته بیش از 134 درصد افزایش داشته است.

از تاریخ 25 اسفندماه 97 تا 11 فروردین 98 بیش از 834 هزار گردشگر از مناطق متفاوت جزیره قشم از جمله جزایر ناز ، ژئوسایت تنگه چاهکوه ، دره تندیس ها ، دره ستاره ها ، جنگل حرا و قلعه تاریخی پرتغالی ها بازدید داشتند

طاهره شهرکی اشاره داشت که این آمار برای مدت مشابه سال گذشته 564 هزار گردشگر بوده که نشان دهنده رشدی بالاتر از 47 درصد در سال جاری بوده است.