شرح خبر

بیشترین میزان بارندگی در قشم

با اعلام سرپرست اداره هواشناسی قشم بیشترین بارندگی در قشم ثبت شده است

بیشترین میزان بارندگی در قشم

با اعلام سرپرست اداره هواشناسی قشم بیشترین بارندگی در قشم ثبت شده است

سرپرست اداه هواشناسی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد که در طی فعالیت سامانه بارشی فعال در جزیره قشم میزان بارندگی ثبت شده بیش از 68 میلیمتر گزارش شده است ، کاملی دیرستانی روز یکشنبه اعلام کرد روستای کاروان با 49 میلیمتر بعد از شهرستان قشم رتبه دوم بارندگی را داشت.

روستای رمکان ، فرودگاه قشم ، سوزا و سلخ بعد از قشم و کاروان بیشترین میزان بارندگی را داشته اند. وی در ادامه صحبتهایش اشاره کرد که قشم در حال حاضر از لحاظ میزان بارش در رتبه دوم قرار دارد.