شرح خبر

بیشترین میزان بارندگیها در بخش مرکزی قشم

در بارندگی هفته گذشته بیشترین میزان بارش در بخش مرکزی قشم بوده است

بیشترین میزان بارندگیها در بخش مرکزی قشم

به گزارش اداره هواشناسی قشم ، در بارندگی هفته گذشته بیشترین میزان بارش در بخش مرکزی قشم بوده است.

بنا به گفته سرپرست اداره هواشناسی جزیره قشم ، بارش باران در روزهای نهم و دهم اسفندماه با چهارده میلیمتر مربوط به روستای کاروان و رمکان در بخش مرکزی جزیره قشم بوده است.

بنا به گفته های محمد کاملی سرپرست اداره هواشناسی قشم بعد از روستاهای کاروان و رمکان ، بیشترین میزان بارش در خود شهر قشم بوده است.

روستاهای باسعید ، فرودگاه قشم ، شهر سوزا ، روستای طبل ، روستای سلخ ، بیشترین میزان بارندگی را داشته اند.