شرح خبر

دو میلیارد ریال اعتبار برای سیستم اطفا حریق ادارات سازمان منطقه آزاد قشم

دو میلیارد ریال اعتبار برای سیستم اطفا حریق ادارات سازمان منطقه آزاد قشم در نظر گرفته شده است.

دو میلیارد ریال اعتبار برای سیستم اطفا حریق ادارات سازمان منطقه آزاد قشم در نظر گرفته شده است.

مدیر امور شهر و روستای سازمان منطقه آزاد قشم ، از راه اندازی سیستم اطفا حریق سازمان برای ادارات سازمان با اعتباری در حدود دویست میلیون تومان خبر داد

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد که تورج امانی مدیریت امور شهری و روستایی این سازمان اعلام کرد که ما باید آمادگی لازم را در زمان بحران داشته باشیم به همین خاطر ، ترمیم مخزن نگهداری آب از کارهای مهمی است که نسبت به ماشین های آتش نشانی صورت خواهد گرفت و این کار با مشارکت شرکت توسعه و مدیریت بنادر فرودگاه های قشم خواهد بود.

در همین راستا بیش از یک هزار متر لوله کشی و راه انداختن ، پمپاژ انتقال آب برای نازلهای آب پاش از دیگر خدمات خواهد بود.

تورج امانی نحوه اطفا کردن حریق را مهمترین اصل در جهت کنترل حریق میداند ، و استفاده از آب یکی از ساده ترین و موثرترین روشها در جهت اطفا حریق است.
سالن نمایشگاه بین المللی قشم ، معاونت فنی و عمرانی ، مدیریت امور حقوقی ، مدیریت املاک ، پارکینگ تشریفات و موسسه بازرگانان قشم از امان تجهیزه شده به سیستم اطفا حریق هستند.