شرح خبر

تاسیس بنیاد فرزانگان در قشم

در راستای ارائه خدمات ویژه به سالمندان شهرستان قشم بنیاد فرزانگان قشم در این جزیره تاسیس خواهد شد

تاسیس بنیاد فرزانگان در قشم

ریاست اداره بهزیستی قشم اعلام کرد : درراستای هدف سامان دهی و خدمات حمایتی و ارج نهادن به سالمندان شهرستان قشم بنیاد فرزانگان قشم در این جزیره تاسیس خواهد شد.

روز پنجشنبه بیستم دیماه نود و هفت اسماعیل کیانی ریاست اداره بهزیستی قشم در گفتگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد سازمان بهزیستی شهرستان قشم در راستای حمایت از سالمندان یک مجموعه خدماتی ، حمایتی و روانشناختی را برای سالمندان جزیره قشم فراهم میکند این خدمات در راستای تشکیل بنیاد فرزانگان در این جزیره احداث خواهد شد. وی تاکید کرد یکی از اهداف تشکیل بنیاد فرزانگان این است که فعالیتهای متفاوتی در حوزه سالمندان در این جزیره صورت گرفته که احداث این بنیاد کمک به برقرار هم افزایی و هم گرایی در این راستا بین فعالیتهای متفاوت خواهد کرد.

وی تاکید کرد که بنیاد فرزانگان با مدیریت بخش خصوصی به انجام فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی با بهره گیری از پتانسیلهای این جزیره خواهد کرد.

شهرستان قشم در حدود 7000 هزار سالمند دارد که تقریبا معادل پنج درصد جمعیت این شهرستان است وی خاطر نشان کرده که طرح سلامت سالمندان قشم همچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف با هدف پیشگیری از معلولیت برگزار خواهد کرد