شرح خبر

بیمه شدن افغانیهای ساکن جزیره قشم

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم از جهت بیمه کردن نیروهای مجاز افغانی در این جزیره خبر داد

بیمه شدن افغانیهای ساکن جزیره قشم

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم ، از اقدام مشترک این سازمان و تعاونی کار و رفاه اجتماهی ، سازمان تامین اجتماعی و استانداری هرمزگان در جهت بیمه کردن نیروهای مجاز افغانی در این جزیره خبر داد ، سلیمان رنجبری مدیر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد که نیروهای مجاز افغانی فعال در واحدهای مختلف صنفی جزیره قشم بخاطر نداشتن دفترچه بیمه از امتیازات مختلف بیمه محروم هستند.

وی اعلام کرد که با ایجاد زیرساخت های لازم و ضروری مورد نیاز بیمه شدن نیروهای افغان در قشم ، بیمه شدگان و اعضای خانواده آنها از تمام امتیازات بیمه ایی مانند داشتن دفترچه ، حقوق بازنشستگی ، امتیازات حوادث استفاده خواهند کرد.

بنا برگفته رنجبری ، برای دریافت کد پیگیری ساکنین افغانی در جزیره قشم ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان منطقه آزاد قشم و استانداری هرمزگان در دستور کار قرار گرفته شده است.

سلیمان رنجبری در ادامه صحبتهای خود اشاره کرد که نیروهای افغانی با دریافت کد پیگیری و انجام آزمایشات اولیه میتوانند با پرداخت وجوه مشخص شده نسبت به دریافت دفترچه بیمه اقدام نمایند.