شرح خبر

ششصد خانواده زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) در قشم قرار گرفتند

ششصد خانواده از نیازمندان شهرستان قشم با افزایش ظرفیت پذیرش کمیته امداد زیر پوشش این کمیته درآمدند

ششصد خانواده زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) در قشم قرار گرفتند

ششصد خانواده از نیازمندان شهرستان قشم با افزایش ظرفیت پذیرش کمیته امداد زیر پوشش این کمیته درآمدند ، این خبر را مدیر کمیته امداد امام خمینی ( ره ) شهرستان قشم اعلام کرد. غلامرضا غلامی اعلام کرد این خانواده ها شامل خانواده ایتام ، خانوادگان بی سرپرست ، زنان مطلقه و زندانیان و خانواده های سرباز میباشد.

غلامی در ادامه صحبتهایش اعلام کرد که تا پایان آبان ماه خانواده هایی که بصورت کامل از مستمری کمیته امداد بهره میبرند تعدادشان به یکهزار و نهصد خانوار میرسید که در حال حاضر این عدد به دو هزار و پانصد نفر رسیده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اعلام کرد مستمری خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی افزایش پیدا کرده که حقوق خانواده های یک نفره از هفتاد هزار تومان به دویست هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در همین راستا خانواده های دو نفره به دویست و هفتاد هزارتومان ، خانواده های سه نفره به سیصد و هشتاد هزارتومان و خانواده های چهار نفره چهارصد و شصت هزارتومان و خانواده های پنج نفره به پانصد هزارتومان افزایش یافته است. که علاوه بر افزایش حقوق ها ، بسته های حمایتی متفاوتی هم شامل کمک هزینه دانش آموزان و دانشجویان به مددجویان تعلق خواهد گرفت.

غلامی در ادامه صحبتهایش تاکید کرد که که دو هزار حامی از هشتصد کودک یتیم به صورت مستقیم حمایت نقدی میکنند.