شرح خبر

مناطق آزاد کشور بستر ایجاد بیش از چهارصد و پنجاه هزار شغل

راه اندازی و ایجاد بیش از 450 هزار شغل در مناطق آزاد کشور

مناطق آزاد کشور بستر ایجاد بیش از چهارصد و پنجاه هزار شغل

مرتضی بانک مشاور ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد این مناطق برنامه مشترکی در جهت راه اندازی و ایجاد بیش از 450 هزار شغل در این مناطق دارند.

مرتضی بانک مشاور ریاست جمهوری اعلام کرد که افزون بر یک هزار و نهصد واحد در مناطق آزاد کشور مشغول فعالیت هستند که در این بین 280 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد شده است. مرتضی بانک در ادامه صحبتهایش اعلام کرد که یک هزار و چهارصد واحد در مناطق ویژه اقتصادی وجود دارند که نزدیک به صد وهفتاد هزار شغل ایجاد کردند.

وی همچنین به برخی از جریانهای موجود در کشور نیز اشاره کرد که تنها قصد پخش کردن اخبار منفی رادارند و اشاره ایی به گشایش در مناطق ویژه اقتصادی ندارند. بانک تاکید کرد که مناطق ویژه اقتصادی کشور میتوانند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی داشته باشند و هم اکنون بیست و دو میلیارد صادرات از طریق مناطق آزاد کشور صورت میگیرد.