شرح خبر

با حضور تجار و بازرگانان قشمی مسائل صادرات و واردات قشم بررسی خواهد شد

نشست هم اندیشی ، برای تجار و بازرگانان جزیره قشم با هدف بررسی مسائل صادرات و واردات انجام خواهد شد.

با حضور تجار و بازرگانان قشمی مسائل صادرات و واردات قشم بررسی خواهد شد

مدیرکل گمرگ و ترانزیت سازمان منطقه آزاد اعلام کرد که نشست هم اندیشی ، برای تجار و بازرگانان جزیره قشم با هدف بررسی مسائل صادرات و واردات انجام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد : نشست هم اندیشی با تجار و بازرگانان ، با حضور حمیدرضا مومنی ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جهت ارائه موضوعات حوزه صادرات و واردات در روز سه شنبه چهار دیماه در مرکز بین المللی قشم برگزار خواهد شد.

وی اعلام کرد که موضوعات این نشست در راستای بهبود حوزه صادرات کالاهای تولید قشم کمک بزرگی خواهد کرد و همین کار باعث ارتقای سطح صادرات کالا از منطقه آزاد قشم به کشورهای خارجی خواهد شد.

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد که با بررسی مسائل حوزه واردات مواد اولیه در راستای نیازهای فعال در این جزیره از همه تجار فعال قشم دعوت کرد که در این نشست حضور یابند.