شرح خبر

شروع طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان منطقه آزاد قشم

دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع برای مدیران و مسئولین دفتاتر سازمان منطقه آزاد قشم برگزار خواهد شد

شروع طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان منطقه آزاد قشم

دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع برای مدیران و مسئولین دفتاتر سازمان منطقه آزاد قشم برگزار خواهد شد ، این خبر را مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد .

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم از زبان علی عسگری مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد ، این طرح از 20 بند تشکیل شده که هدف آن در راستای تامین رضایت مراجعین و بهتر کردن خدمات ارائه شده سازمان خواهد بود.

وی تاکید کرد که نخستین جلسه این طرح در چند جلسه متوالی تا پایان امسال برگزار میگردد عسکری در ادامه صحبتهایش اشاره کرد که از جمله مباحث آموزشی این جلسه موضوعاتی از جمله شخصیت شناسی ، اخلاق حرفه ایی ، ارتباط موثر و مشتری مداری خواهد بود.

 وی تکریم ارباب رجوع را از مهمترین مباحث سازمانی دانست و اعلام کرد در جهت دستیابی به اهداف متعالی سازمان در جهت تکریم ارباب رجوع مشارکت تمام کارکنان سازمان ضروری میباشد ، نخستین دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع روز پنج شنبه بیست و دوم آذرماه در مرکز بین المللی قشم با حضور شصت نفر از کارشناسان و مسئولین دفاتر قشم برگزار شد.