شرح خبر

درباب جزیره قشم

چند خطی از جزیره قشم به قلم علی بلوکباشی درکتاب جزیره قشم صدف ناشناخته خلیج فارس

درباب جزیره قشم

جزیره قشم در نزدیک دهانه تنگه هرمز در خلیج فارس و در 56 درجه و 16 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد ، این جزیره بزرگترین جزیره دریای فارس است و در فاصله حدود 22 کیلومتری بندرعباس ، همچون نهنگی غول پیکر بر روی آبهای آبی دریای فارس لمیده است ، سر این نهنگ به سوی شمال خاوری و دمش به سوی جنوب باختری است.

درازای جزیره قشم حدود 115 کیلومتر و پهنایش در پهن ترین جا از برآمدگی کرانه بندرلافت در بخش شمالی تا برآمدگی کرانه شیب دراز در بخش جنوبی جزیره حدود 35 کیلومتر و در باریک ترین جا ، ماغه باسیدو ( باسعیدو) حدود ده کیلومتر و مساحت تمامی جزیره 1628 کیلومتر است .

تقسیم بندی کشوری جزیره قشم با سه جزیره هرمز ، هنگام و لارک شهرستان قشم را در استان هرمزگان شکل میدهد. این شهرستان به دو بخش مرکزی و شهاب و هفت دهستان تقسیم شده است ، بندر قشم در جزیره قشم و بندر هرمز در جزیره هرمز دو شهر در این شهرستان هستند. جزیره هنگام و لارک در آبهای پیرامون جزیره قشم و دهستان های سلخ ، سوزا و دولاب ، در جزیره از دهستان های پنجگانه بخش شهاب ، و دهستان حومه و دهستان رمکان ، دو دهستان از بخش مرکزی به شمار میروند ، شهر قشم مرکز بخش مرکزی و آبادی سوزا مرکز بخش شهاب هستند.

آبادترین بنا در جزیره قشم ، شهر بندری قشم و بنادر درگهان ، لافت ، باسیدو ، سلخ و دیرستان هستند ، این بنادر در کرانه جنوب جزیره قرار گرفته اند . قشم و درگهان در بخش مرکزی و بنادر دیگر در بخش شهاب هستند ، شهر بندری قشم در دماغه شمال شرقی جزیره واقع شده است.

این جزیره نه لنگرگاه کوچک و بزرگ به سوی کرانه بندرعباس و به اصطلاح محلی در طرف ایران یعنی ساحل ایران و پنج لنگرگاه به سوی دیگر و به اصطلاح جزیره نشینان به سوی دریا دارد ، جزیره قشم با استان هرمزگان و جزیره های پیرامون خود و شیخ نشینان خلیج فارس و دریای عمان و بنادر آسیایی وآفریقایی از طریق این بندرها و لنگرگاه ها ارتباط میابد.

راه ها :

کوتاه ترین راهی که به شهرستان بندرعباس میپیوندد ، راه آبی بندر لافت به پل خمیر است ، که حدودا دو کیلومتر است ، فاصله آبی بندرقشم تا بندرعباس نیز حدود 22 کیلومتر است.جزیره قشم دارای 250 کیلومتر راه آسفالت و 35 کیلومتر راه شنی است ، 124 کیلومتر از راه آسفالته ، راه اصلی است که از شهر قشم به سوی باختر و تا بندر باسیدو کشیده شده و 126 کیلومتر راه فرعی است که به آبادیهای مهم مانند سوزا درگهان و لافت میپیوندد. راه های دیگری هم به آبادیهای جزیره کشیده شده اند که همه خاکی و مالرو هستند.

( برگرفته از کتاب جزیره قشم صدف ناشناخته خلیج فارس ، علی بلوکباشی )