شرح خبر

امضای تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و بانک ملت

تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و بانک ملت در راستای توسعه صنعت گردشگری امضا شد

امضای تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و بانک ملت در راستای توسعه صنعت گردشگری

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق ویژه و آزاد کشورمان ، حضور بانک ها در مناطق آزاد کشور از اساسی ترین نیازهای توسعه در یک کشور دانست و افزود ، همکار شدن با بانکهای موفق باعث تقویت سیستم بانکداری در مناطق آزاد و رشد گردشگری در این مناطق خواهد شد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گزارش داد که در روز شنبه هفدهم آذرماه مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور تفاهم نامه ایی را در راستای همکاری با بانک ملت امضا کرده است. مرتضی بانک که مشاور ریاست جمهوری نیز میباشد اعلام کرد که با توجه به شرایط سخت کشور ، باید از ظرفیتهای مناطق آزاد کشور و بانک ها برای تکمیل فعالیتها استفاده نمود.

وی در ادامه صحبتهایش اعلام کرد که مناطق آزاد بستر مناسب درخواست و اطلاعات و در کنار این بانک ملت شرایط بانکداری و مالی لازم را در راستای سهولت در تولید و گردشگری فراهم میسازد.

این تفاهم نامه با حضور مرتضی بانک بعنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهمور و محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت برگزار شد.

هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری متقابل و ارائه خدمات خاص بانکی به سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میباشد.