شرح خبر

احداث ستاد مدیریت بحران در قشم در زمینی به مساحت 500 متر مربع

پانصد مترمربع زمین برای احداث ساختمان اداری ستاد مدیریت بحران در قشم اختصاص داده خواهد شد

احداث ستاد مدیریت بحران در قشم در زمینی به مساحت 500 متر مربع

پانصد مترمربع زمین برای احداث ساختمان اداری ستاد مدیریت بحران در قشم اختصاص داده خواهد شد این خبر را معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد که محرم بهاروند معاون فنی و زیربنایی سازمان این خبر را اعلام کرده است ، بهاروند اعلام کرد که با تاکید مشخص مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، احداث ستاد مدیریت بحران در این جزیره در دستور کار قرار گرفت ، که ساز و کار پیش بینی و مقابله با بحران شکل بگیرد.

وی تاکید کرد که مستقر شدن واحدی ثابت تحت عنوان ستاد مدیریت بحران جزیره قشم نیازمند فضایی مستقل و اختصاصی بود که در زمان حوادث بحرانی بدون وقفه به ارائه خدمات بپردازد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد که ستاد مدیریت بحران این منطقه در حال حاضر یک دفتر موقت دارد که در محل مرکز بین المللی رشد قشم موجود است.

بهاروند اعلام کرد که از وظایف این ستاد جلب مشارکت مردمی در فعالیتهای پیشگیری ، برنامه ریزی برای پیشگیری و کاهش اثرات ، آمادگی و مقابله با حادثه ، سازمان دهی و ایجاد ساختارهای سازمانی ویژه مدیریت بحران میباشد. وی از به کار گرفتن نیروهای ارزشمند انسانی در سطح عملیاتی تا سطوح فرماندهی در جهت کاهش اثرات آمادگی و بازسازی و نظارت و کنترل بر بحران بعنوان بخش دیگری از وظایف این ستاد یاد کرد.

وی با اشاره به بارندگیهای اخیر در جزیره عنوان کرد که جزیره قشم از پرخطر ترین مناطق کشور به لحاظ وقوع زلزله است و توجه به این مسائل کمک بزرگی در راستای کاهش خسارات مالی و تلفات جانی خواهد داشت.