شرح خبر

کودکان کار قشم سازماندهی شدند

تمام کودکان کار این شهرستان شناسایی و سازماندهی شدند

کودکان کار قشم سازماندهی شدند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قشم اعلام کرد که تمام کودکان کار این شهرستان شناسایی و سازماندهی شدند ، کیانی در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر اعلام کرد که کودکان کار در جزیره قشم شامل 15 درصد ایرانیان غیربومی و 85 درصد اتباع بیگانه بودند ، وی در ادامه صحبتهایش اعلام کرد که کودکان کار ایرانی مستقر در قشم شناسایی ، ساماندهی و از خدمات حمایتی بهزیستی بهره مند شدند.

وی تاکید کرد که یک و نیم درصد جمعیت قشم معادل دو هزار و پانصد نفر را معلولین تشکیل میدهند اعلام کرد که هشتاد درصد جمعیت این معلولین در روستاها و بیست درصد نیز در شهرها ساکن هستند.

کیانی در ادامه صحبتهایش یکی از دلایل این مشکلات را ازدواج های فامیلی دانست و افزود که پنجاه تا شصت درصد از معلولیتهای موجود در قشم ژنتیکی و ناشی از همین موضوع است. کیانی در ادامه صحبتهایش اعلام کرد وگفت : در قشم 150 زن سرپرست خانوار از خدمات حمایتی و توانمندسازی اداره بهزیستی بهره مند میشوند و جزیره قشم با ساخت و فعال کردن مهدهای روستایی رتبه نخست استان هرمزگان را در این موضوع از آن خود کرده است.