شرح خبر

موزه و رستوران مهمان بادگیر روستای دفاری جزیره قشم افتتاح شد

موزه و کاشانه مهمان بادگیر روستای دفاری با حضور رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم افتتاح شد

موزه و رستوران مهمان بادگیر روستای دفاری جزیره قشم افتتاح شد

موزه و کاشانه مهمان بادگیر روستای دفاری با حضور رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم افتتاح شد ، این موزه و رستوران و هفت با اعتباری بالغ بر یازده میلیارد ریال در زمینی به مساحت هزار متر مربع احداث شده و شامل رستوران ، موزه ، مرکز اقامتی و گردشگری میباشد.

این مجموعه اقامتی ، تفریحی و خدماتی که شامل یک موزه برای نمایش میراث تاریخی جزیره میباشد ، برای بیست نیروی بومی جزیره به صورت مستقیم شغل ایجاد میکند .