شرح خبر

افزودن ده هزار متر مربع به فضای سبز قشم

توسعه فضای سبز منطقه قشم در سطحی به وسعت ده هزار متر مربع

افزودن ده هزار متر مربع به فضای سبز قشم

توسعه فضای سبز منطقه قشم در سطحی به وسعت ده هزار متر مربع این خبر را مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد ، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد که مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم تورج امانی این خبر را اعلام کرده است و افزوده که با این کار ، فضای سبز شهر قشم به ازای هر نفر به سیزده و نیم متر مربع میرسد.

وی اشاره کرد که با توجه به تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر بهره مندی اهالی قشم از فضای سبز و با طراوت افزایش سرانه فضای سبز در جزیره از چهارسال پیش با عزمی راسخ ادامه دارد.

تورج امانی اعلام کرد که شش منطقه فضای سبز در شهرک سام ، به وسعت سه هزار و پانصد متر مربع ، دو پارک محله ایی در شهرک سیستان و توسعه این فضای به وسعت نهصد و بیست مترمربع در فاز دوم پارک شهرک الهیه صورت خواهد گرفت. امانی اعلام کرد که میدان شهرک نریمان از فضای سبز برخوردار شده و هزار و دویست مترمربع از پروژه فاز اول شهرک نریمان و هزار و صد متر مربع در فاز دوم برای ایجاد فضای سبز پیش بینی شده است.

امانی در ادامه صحبتهایش تاکید کرد که فضاهای سبز تلاش سازمان منطقه آزاد قشم ایجاد شرایط محیطی مناسب برای همشهریان قشم است و فضای سبز نقش تعیین کننده در افزایش کیفیت زندگی مردم جزیره خواهد داشت.