شرح خبر

معاون اول ریاست جمهوری : در وضعیت تحریم ها باید از پتانسیل مناطق آزاد کشور استفاده شود

در شرایط تحریم ها مناطق آزاد پتانسیل و ظرفیت بالایی دارند که باید از آنها به درستی استفاده شود

معاون اول ریاست جمهوری : در وضعیت تحریم ها باید از پتانسیل مناطق آزاد کشور استفاده شود

جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد در شرایط تحریم ها مناطق آزاد پتانسیل و ظرفیت بالایی دارند که باید از آنها به درستی استفاده شود و این مناطق می توانند به فرصتهای بزرگی برای توسعه کشور تبدیل گردند.

جهانگیری که این صحبتها را در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری عنوان میکرد ادامه داد که این مناطق میتوانند نقش ویژه ایی را در شرایط تحریم داشته باشند ، در این جلسه از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور خواست که جلسه بعدی این شورا با محوریت استفاده از ظرفیتهای ویژه مناطق آزاد تجاری در جهت عبور از تحریم ها تشکیل گردد.

وی تاکید کرد که مناطق آزاد تجاری در کشورمان فرصتهای بزرگی برای توسعه کشور هستند و این انصاف نیست که این مناطق را صرفا در راستای واردات کالا در نظر بگیریم و با این کار و واردات کالا تهدیدی برای تولید داخلی ایجاد کنیم.

جهانگیری در ادامه صبحتهایش اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی را مهم دانست و اعلام کرد باید برای بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق برنامه ریزی کاملا دقیقی صورت گیرد. در این جلسه شورای عالی مناطق آزاد کشور صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری کیش ، قشم ، ماکو ، چابهار ، انزلی و ارس مورد بررسی قرار گرفت.