شرح خبر

بیش از پانصد عملیات آتش نشانی در جزیره قشم

در نیمه اول سال 97 بیش از پانصد و پنجاه عملیات آتش نشانی در جزیره قشم صورت گرفت

بیش از پانصد عملیات آتش نشانی در جزیره قشم

مدیر امور شهری سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد در نیمه اول سال 97 بیش از پانصد و پنجاه عملیات آتش نشانی در جزیره قشم صورت گرفت. که در طی این عملیات ها چهارصد و بیست و هفت نفر نجات پیدا کردند.

تورج امانی مدیر امور شهری سازمان منطقه آزاد قشم گفت در شش ماه نخست سال جاری ، چهل و دو آتش سوزی در ساختمان ها ، سی و دو آتش سوزی در زباله ها ، بیست و پنج آتش سوزی در پیکنیک های گاز و هجده آتش سوزی در تیر برق و ترانسهای آنها رخ داده است. در همین راستا هشت امداد و نجات دریایی ، دوبار سقوط از ارتفاع ، نزدیک به نوزده تصادف جاده ایی و دو سقوط از ارتفاع و بیش از صد و ده بار محبوس شدن در آسانسور عملیاتهایی بوده که در بهار و تابستان سال جاری رخ داده است.

 

وی ادامه داد ، چهل و سه مورد هم دفع جانوران موذی ، دوبار افتادن درخت روی خودرو ، هفده مورد پوشش ایمنی مراسم مختلف و دو مورد هم ریزش سقف و نشت گاز و گازگرفتگی انجام گرفته است.

وی تاکید کرد که میانگین زمان اعلام تا حاضر شدن تیم های امداد و نجات سه دقیقه و نیم است. وی در ادامه صحبتهایش تاکید کرد که در این سال به 99 سازنده همراه باصدور پروانه ساختمانی ضوابط آتش نشانی اعطا شده است.