شرح خبر

امضای تفاهم نامه ساخت اولین شهرک شیلاتی آبزی پروری در قشم

با واگذار کردن ده هکتار زمین ، تفاهم نامه ساخت نخستین شهرک شیلاتی آبزی پروری در منطقه آزاد قشم امضا شد

امضای تفاهم نامه ساخت اولین شهرک شیلاتی آبزی پروری در قشم

با واگذار کردن ده هکتار زمین ، تفاهم نامه ساخت نخستین شهرک شیلاتی آبزی پروری در منطقه آزاد قشم به امضای محمد سعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و حمیدرضا مومنی ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم رسید.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد این تفاهم نامه در روز شنبه 21 مهرماه در محل ساختمان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با هدف توسعه و پرورش ماهی در قفس با همکاری سازمان شیلات کشور امضا شد. در این جلسه مقرر شد که سازمان منطقه آزاد قشم ده هکتار از اراضی روستای گامبرون را در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دهد که این زمینها با هدف شیلاتی قرار داده شده ، مقرر شده که مراحل  تولید ماهی در قفس شامل واحدهای هچری  ، نرسی و سایت پشتبانی ماهی ، بسته بندی ، تولید تجهیزات قفس در این مجموعه انجام گیرد.

در این نشست تاکید شد که منابع مالی این پروژه با عاملیت بانک سپه به صورت ارزی و ریالی تامین گردد. همچنین قابل بیان است که پروژه اول شهرک آبزی پروری توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان در استان بوشهر و دومین مورد آن در منطقه آزاد قشم ایجاد خواهد شد.