شرح خبر

سی و دو طرح اشتغالزا و صد و شانزده میلیارد ریال تسهیلات

سی و دو طرح اشتغالزایی در جزیره قشم منجر به بستن قرارداد با بانکهای عامل

سی و دو طرح اشتغالزا و صد و شانزده میلیارد ریال تسهیلات

مدیرکل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد : سی و دو طرح اشتغالزایی در جزیره قشم منجر به بستن قرارداد با بانکهای عامل شده و تسهیلاتی در حدود صد و شانزده میلیارد ریال در این زمینه پرداخت شده است.

سلیمان رنجبری مدیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد با اجرای این طرح ها در منطقه قشم در حدود سیصد و چهل فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد در کمیسیون استانی برای سه طرح دیگر نیز مبلغی در حدود چهارصد میلیون تومان جهت دریافت تسهیلات مجوز صادر گشته است.


مدیر تعاون و رفاه و کار اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم افزود که هشتاد و پنج طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر صدوشصت و شش ریال به بانکهای عامل ارجاع داده شده است و بانکها نیز در حال بررسی طرح ها هستند. وی تاکید کرد که تاکنون دویست طرح در کمیسیون تسهیلات و کمیته کارشناسی فنی اشتغال شهرستان مطرح گشته که از این بین 155 طرح با اشتغالزایی 968 نفر به کمیسیون استانی ارجاع داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون 200 طرح در کمیسیون تسهیلات کمیته کارشناسی فنی اشتغال شهرستان مطرح شده است که از این تعداد 155 طرح با اشتغالزایی 968 نفر به کمیسیون استانی ارجاع داده شده است.