شرح خبر

مراسم تجلیل از بهورزان جزیره قشم

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم اعلام کرد که بهورزان افتخار نظام سلامت در سیستم درمان این جزیره هستند.

مراسم تجلیل از بهورزان جزیره قشم

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم اعلام کرد که بهورزان افتخار نظام سلامت در سیستم درمان این جزیره هستند.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد ، در مراسمی در روز بهورز که توسط شبکه بهداشت و درمان منطقه قشم برگزار گردید ، حمیدرضا بهزادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با تبریک این روز به بهورزان جزیره اعلام کرد که این بخش از جامعه نمادی از خدمت خالصانه به مردم بوده و باعث افتخاز نظام سلامت هستند. بهزادی اشاره کرد که بهورزان کار دشوار خدمات سلامت سطح یک را که یک کار پایه ایی است انجام میدهند و گفت : بیشتر وظایف بهورزان در این حوزه سطح یک تعریف شده است و بار مسئولیت زیادی بر دوش این قشر ارجمند جامعه سلامت کشور است.

در این مراسم از صد بهورز نمونه جزیره قشم تجلیل به عمل آمد ، این مراسم با حضور مدیر شبکه بهداشت شهرستان قشم ، مدیر سلامت سازمان منطقه آزاد قشم و بخشی از مسئولین برگزار شد و در این مراسم با اهدای هدایا از زحمات این اقشار خادم و ارجمند جامعه تقدیر به عمل آمد.