شرح خبر

برگزاری دوره استاندارد کیفیت مراکز پیش دبستانی در قشم

با هدف ارتقای کیفیت مراکز آموزشی دوره آشنایی مربیان با استانداردهای کیفیت در مراکز دبستانی ومهدهای کودک در قشم برگزار شد.

برگزاری دوره استاندارد کیفیت مراکز پیش دبستانی در قشم

با هدف ارتقای کیفیت مراکز آموزشی دوره آشنایی مربیان با استانداردهای کیفیت در مراکز دبستانی ومهدهای کودک در قشم برگزار شد.

این دوره آموزشی روز یکشنبه 18 شهریورماه در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد. مصیب دریانورد مدیر طرح قشم جزیره ایی برای کودکان در این رابطه گفت :  این دوره با حضور 70 مربی از مراکز پیش دبستانی و مهدکودک های جزیره با همراهی و همیاری سازمان منطقه آزاد قشم و بهزیستی و آموزش و پرورش برگزار شد که در این دوره ضرورت تربیت دوران کودکی و چرایی ارزیابی فرآیند آموزشی کودکان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این دوره آموزشی چگونگی ارزشیابی مراکز آموزشی کودکان در حوزه هایی از جمله کیفیت فضا ، اسباب ، فعالیتهای روزانه و خواندن و نوشتن مورد بررسی قرار گرفت.


در همین رابطه چگونگی فعالیتهای یادگیری ، چگونگی تعاملات و کیفیت ساختار برنامه مرکز آموزشی به همراه شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. دریانورد اشاره کرد با خود ارزیابی مراکز آموزشی کیفیت مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی در جهت بهبود آن ها ممکن خواهد بود.

طرح قشم جزیره ایی برای کودکان برنامه ایی در حوزه ارتقا توانمندی کودکان که با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از فروردین سال 96 اجرایی شده است.