شرح خبر

تمرکز بر تولید کالای ایرانی در رویکرد نظام اقتصادی جزیره قشم

در سه سال گذشته تمرکز اقتصادی جزیره قشم بر حوزه صنایع دستی ، گردشگری و ساخت کالای ایرانی در راستای صادرات و برندسازی بوده است این را مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد

تمرکز بر تولید کالای ایرانی در رویکرد نظام اقتصادی جزیره قشم

در سه سال گذشته تمرکز اقتصادی جزیره قشم بر حوزه صنایع دستی ، گردشگری و ساخت کالای ایرانی در راستای صادرات و برندسازی بوده است این را مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد.

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد که در دوره های قبلی اداره این منطقه تمرکز مسائل اقتصادی بیشتر بر واردات بوده اما در سه سال اخیر تلاش شده که با تغییر رویکردها به سمت خودکفایی در صنایع تولیدی و پوشاک حرکت کنیم. در بخش کشاورزی هم به جهت اینکه در طی چند سال گذشته بخاطر کمبود بارش باران دچار بحران آب شده ایم ، روشها را به سمت کشت گلخانه ایی سوق خواهیم داد.

مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد که سهم تولید شیلات در منطقه قشم هشتاد و چهار هزار تن از دویست هزار تن میباشد که با تمرکز بر تکثیر و پرورش میگو تغییرات اساسی در حوزه شیلات منطقه صورت خواهد گرفت. وی تاکید کرد بنا بر سیاست منقه در حوزه گردشگری با احداث کمپ ها و اقامتگاه های بومی جایگاه مسافران به جایگاه گردشگران تغییر پیدا کرده است ،که این گردشگری دریامحور امتیاز ویژه سازمان منطقه آزاد قشم است.

 

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد از دیگر اهداف سازمان در طول سه سال گذشته تلاش بر شکوفایی و توانمندسازی روستاییان ، شناسایی مزیتهای هر روستا ، شناسنامه دار کردن روستاها بوده است و در همین راستا در تلاش خواهیم بود که قشم را به یک شهر هوشمند تبدیل سازیم.

مومنی همچنین تاکید کرد که در تلاش برای بستن یک توافق سه جانبه بین بانک ، سازمان منطقه آزاد و متقاضیان در جهت کمک به گسترش صنایع تولید و توسعه روستایی هستیم