شرح خبر

تمرکز بر تولید فرآورده های نفتی برای عبور از تحریمها

نماینده مردم بندرعباس و قشم ، ابوموسی و خمیر و حاجی آباد در مجلس تاکید کرد با تمرکز بر تولید فرآورده های نفتی میتوانیم از تحریمها عبور کنیم

تمرکز بر تولید فرآورده های نفتی برای عبور از تحریمها

 

نماینده مردم بندرعباس و قشم ، ابوموسی و خمیر و حاجی آباد در مجلس تاکید کرد با تمرکز بر تولید فرآورده های نفتی میتوانیم از تحریمها عبور کنیم و اشاره کرد که هرمزگان با حمایت دولت به قطب انرژی کشور تبدیل خواهد شد.

آشوری نماینده مجلس اشاره کرد که ارزش افزوده این فرآورده ها در صنایع وابسته ارزش افزوده بالایی است ، تکنولوژی بالا ، تحقیقات و بررسی مناسب ، نیازهای پایدار بازار مناسبی برای این محصولات ایجاد کرده است. اگر ما استراتژی خود را سامان دهی کنیم و سرمایه نفت کشور را در تولید فرآورده های نفتی متمرکز کنیم نیازهای بسیار بیشتری به واسطه مصرف این محصولات بوجود خواهد آمد و ما را از این گذرگاه تاریخی خارج میکند
 

این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که اقتصاد کشور از شوکهای نفتی تاثیر میپذیرد و اگر در این حوزه ارزش افزوده ایجاد کنیم و نیاز ما جهانی باشد و با تقاضایی که در بازار وجود دارد میتوانیم تحریمهای نفتی را دور بزنیم.

با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی موفق حرکتهایی صورت خواهد گرفت که حوزه صنایع پایین دستی صنعت نفت و صنایع کوچک فعال در هرمزگان از این موضوع بهره مند گردند. وی اشاره کرد که وزیر نفت برای ایجاد حرکت پویا در حمایت از صنایع وابسته قولهایی داده است اشاره کرد که با این حرکت و اعتمادی که دولت به استان هرمزگان و استاندار وقت دارد این استان پتانسیل تبدیل شدن به قطب انرژی کشور را داراست.

با وجود پالایشگاه های عظیم در استان هرمزگان نبود فعالیت واحدهای پایین دستی مهمترین عاملی است که امکان ارزش افزوده وجود نداشته باشد ، در همین راستا ایجاد اشتغال پایدار و به کارگیری نیروی انسانی کارآمد از نتایج فعالیت بنگاه های تولید فرآورده های نفتی در استان است.